Duinroosstraat 34
5761 GH Bakel
06 40618730

www.restart.nu

ZELFONDERZOEK met de ZKM ® (Zelf Konfrontatie Methode)

De zelfkonfrontatiemethode (ZKM), ook wel geschreven als zelfconfrontatiemethode, is een vorm van persoonlijkheidsonderzoek. In deze methode word je uitgenodigd om in de vorm van het vertellen van verhalen over te gaan tot het doen van een zelfonderzoek. Ik ondersteun je hierin door vragen te stellen en heel goed naar je te luisteren. Deze methode werd eind 20ste eeuw ontworpen door de Nijmeegse hoogleraar persoonlijkheidsleer Hubert Hermans.

Het zelfonderzoek

In een zelfonderzoek volgens de ZKM-methode vertel je het verhaal van jouw leven. Alle belangrijke zaken die op dit moment een grote rol spelen voor jou worden besproken; werk/studie, verleden/ toekomst, relaties en vrije tijd. Al deze gebeurtenissen en ervaringen worden in het gesprek kernachtig samengevat. Vervolgens ga je na wat voor gevoelens deze ervaringen bij je oproepen. Zo ontdek je de samenhang en krijg je zicht op onderliggende thema's die een belangrijke rol spelen in jouw leven. Daarna kijk je wat de relatie is van die thema's met jouw hulpvraag. In volgende gesprekken ga je kijken wat eventuele belemmeringen zijn en hoe je je sterke kanten meer kunt benadrukken.

Jijzelf als mede-onderzoeker

In het zelfonderzoek is de samenwerking tussen coach en cliënt heel belangrijk. Er wordt steeds een beroep gedaan op jouw motivatie en op jouw actieve inbreng. Het is een mooi proces waarbij je zélf meer zicht krijgt op waarom je dingen doet of niet doet, of waarom je ze nu juist zó doet.
Een zelfonderzoek volgens de ZKM-methodiek is een bewustwordingsproces dat kan helpen bij het maken van keuzes en/of om effectiever te gaan functioneren in je studie/werk of privé.

Herkenbare situatie?

Bel voor een oriënterend gesprek.

Henriëtte Janssen

ZKM-consultant/coach
06 40618730